جعبه آتش نشانی یا همان فایرباکس FireBox یک کابین می‌باشد که در آن شیلنگ آتش نشانی و ملزومات جعبه آتش نشانی در آن نگهداری می‌شود.
فایر باکس یا همان جعبه آتش‌نشانی در ابعاد مختلف طراحی و تولید می‌گردد که این جعبه آتش نشانی در تمامی ساختمان‌ها با کاربری مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، سوله، انبار و … استفاده می‌شود که به طور معمول به رنگ قرمز و یا سفید بوده و بر روی آن علامت F که مخفف کلمه Fire Box می‌باشد چسبانیده و یا حک شده است که در تمام کشورها با این علامت شناخته می‌شود.