شستی اعلام حریق آدرس پذیر POLON-ALFA مدل ROP-4001M

تماس بگیرید

شستی آدرس پذیر پولون آلفا جهت فعال کردن دستی سیگنال هشدار در سیستم اعلام حریق می باشد.

مدل:

ROP-4001M

  • فقط مناسب برای نصب در حلقه تشخیص سیستم اعلام حریق POLON 4000
  • ریست پذیر

 

 

لوگوی پولون آلفا