کلیه ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی برای اخذ پایانکار از شهرداری نیاز به تاییدیه ایمنی یا همان تاییدیه آتش نشانی از سازمان آتش نشانی دارند

در واقع در قانون متولی امور ایمنی سازمان آتش نشانی می‌باشد که به عبارت دیگر وظیفه صدور تاییدیه ایمنی بر عهده سازمان آتش نشانی است.

که بسته به نوع ساختمان نحوه اخذ تاییدیه متفاوت می‌باشد.

کلیه ساختمان‌های مسکونی که تعداد طبقات روی همکف 6 طبقه و یا بیشتر باشند نیاز به تاییدیه آتش‌نشانی برای اخذ پایانکار دارند.

همچنین چنانچه ساختمان کمتر از 6 طبقه بوده و دارای 20 واحد و یا بیشتر باشد نیز بایستی توسط سازمان آتش نشانی تایید شوند.