خاموش كننده دستي: خاموش كننده هاي با حداكثر وزن ۱۴ كيلوگرم حاوي مواد متناسب خاموش كننده آتش مي باشد.

طبقه بندي خاموش كننده دستي حريق: به معني طبقه بندي از نظر حروف الفبايي است و به خاموش كننده هايي گفته مي شود كه براي انواع حريقهاي گروه هاي شش گانه فوق الذكر طراحي شده و براي اطفاء آنها مؤثر است. رنگ مناسب براي بدنه خاموش كننده ها شامل قرمز براي خاموش كننده حاوي آب (به هر صورت شامل اسپري و آب پودري )، قرمز با باند آبي براي خاموش كننده مولد كف (و كف اسپري)، قرمز با باند سفيد براي خاموش كننده پودر شيميايي يا پودر خشك، قرمز با باند كرم براي خاموش كننده پودر مرطوب، قرمز با باند سياه براي خاموش كننده CO2 و قرمز با باند زرد براي خاموش كننده حاوي گازهاي بي اثر و HFC2 مي باشد.

خاموش كننده آب و گاز: خاموش كننده اي است كه ماده خاموش كننده آن پايه آبي دارد. ظرفيت اين خاموش كننده هاي آب تحت فشار معمولاً تا ۹ ليتر مي باشد و وزن كلي خاموش كننده با كليه متعلقات آن از ۱۴ كيلوگرم تجاوز نمي كند. خاموش كننده هاي آب و گاز تحت فشار دائم، معمولاً به كمك گاز ازت يا هواي فشرده با فشار ۱۶۰ پوند براينچ مربع تحت فشار قرار مي گيرند.

خاموش كننده حاوي كف: خاموش كننده اي است كه ماده خاموش كننده آن كف مكانيكي بوده كه به كمك گاز 2 CO و ازت تحت فشار 150 پوند بر اينچ مربع قرار مي گيرد. در يك نوع از خاموش كننده ها 75 درصد ظرفيت آبي سيلندر حاوي محلول كف بوده و مابقي ظرفيت آن حاوي گاز عامل فشار مي باشد. خاموش كننده هاي حاوي كف معمولاً در ظرفيت هاي 6 تا 9 ليتري به صورت دستي و در ظرفيت هاي حداكثر 90 ليتري به صورت چرخدار توليد مي گردند.

خاموش كننده هاي پودر و گاز بالن دار: خاموش كننده اي است كه ماده خاموش كننده آن پودر شيميايي بوده كه به كمك كارتريج عامل فشار گاز داخل سيلندر و يا خارج از آن تحت فشار قرار مي گيرند. كارتريج ها معمولاً حاوي گاز 2 CO و يا گاز ازت مي باشند.

خاموش كننده هاي پودر و گاز تحت فشار دائم: خاموش كننده اي است كه ماده خاموش كننده آن پودر شيميايي و عامل فشار آن هواي خشك و يا نيتروژن مي باشد كه هر دو درون يك سيلندر نگهداري مي شوند و شامل يك نشانگر فشار هوا و يا گاز ازت است.

خاموش كننده پودر تر (مرطوب): خاموش كننده هايي هستند كه براي اطفاي حريق گروه F طراحي و عرضه شده است. اين تجهيزات براي اطفاي برخي از انواع حريق ابداع گرديده كه به پودر تر معروف شده است. پودر تر در واقع تركيب پودر كربنات پتاسيم يا استات پتاسيم در آب است كه مي تواند خاموش كنندگي آب را براي حريق مواد روغني (آشپزخانه اي) اصلاح نمايد بدون اينكه معايب استفاده از پودر خشك را داشته باشد.

خاموش كننده حاوي تركيبات هالوژنه: خاموش كننده اي است كه ماده خاموش كننده آن به صورت مايع و از تركيبات هالوژنه بوده و به كمك گاز ازت تحت فشار قرار مي گيرند.

خاموش كننده دي اكسيدكربن: خاموش كننده اي است كه حاوي گاز دي اكسيد كربن (CO 2) به صورت مايع بوده و تا ۵ /۸۰۸ پوند براينچ مربع (۵۵ بار يا ۵۵۷۳ KPa) تحت فشار دائم قرار مي گيرد. خاموش كننده دي اكسيد كربن معمولاً در ظرفيت هاي ۱ تا ۹ كيلوگرم گاز CO2 توليد مي شوند.

خاموش كننده متحرك: شامل خاموش كننده هاي چرخدار تا ۹۰ كيلوگرم گنجايش ماده خاموش كننده مي باشد كه اغلب توسط يك نفر قابل جابجايي و مورد استفاده براي خاموش نمودن حريقهاي محدود مي باشد.

خاموش كننده نيمه متحرك: شامل يك نقطه برداشت ثابت از ماده خاموش كننده و تجهيزات متحرك پاشنده براي اطفاء حريق در يك محدوده معين مي باشد. مانند جعبه اطفاء حريق موسوم به جعبه F براي برداشت آب، يا برداشت مشابه از ماده خاموش كننده ديگر مانند دي اكسيد كربن .همچنين برداشت توسط مانيتور ثابت كه داراي شعاع و زواياي عملياتي اطفاء مي باشد نيز در اين دسته قرار مي گيرد.

خاموش كننده غيرقابل شارژ: نوعي خاموش كننده است كه به هيچ عنوان قابل شارژ نمي باشد. بر روي اين نوع خاموش كننده حتماً بايد علامت غيرقابل شارژ يا عبارتي مشابه آن درج شود. اين نوع مي تواند حاوي انواع خاموش كننده باشد و فقط براي يك بار استفاده ساخته شده است.

خاموش كننده قابل شارژ: خاموش كننده اي است كه نياز به تست، شارژ، سرويس و نگهداري دارد و پس از هر بار استفاده بايد مجدداً شارژ گردد.

سيلندرهاي تحت فشار بالا: سيلندرهاي تحت فشار و مخازن (كارتريج ها) شامل نيتروژن، هواي فشرده، دي اكسيد كربن يا گازهاي ديگر كه در فشار بالاتر از ۵۰۰ پوند بر اينچ مربع در دماي ۲۱ درجه سانتي گراد قرار دارند.

سيلندرهاي تحت فشار پايين: سيلندرهاي فشار پايين شامل عامل خاموش كننده آتش، نيتروژن، هواي فشرده يا گازهاي فشرده ديگر كه در فشار كمتر از ۵۰۰ پوند بر اينچ مربع در دماي ۲۱ درجه سانتي گراد قرار دارند.