نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفای حریق

نصب و راه انـدازی سیـستم‌های اعـلام و اطـفای حریـق

نصب و راه اندازی سیستم‌های اعلام و اطفای حریق آخرین مرحله عملیاتی سامانه‌ آتش نشانی می‌باشد.

نصب و راه اندازی سیستم‌های اعلام حریق

در سیستم‌های اعلام حریق که جانمایی و کابل کشی دتکتورها، شستی‌ها، آژیرها، کنترل پنل مرکزی و سایر المان‌ها مظابق نقشه و تحت نظارت مشاور انجام پذیرفته است بایستی به منظور بهره‌برداری از سیستم، المان‌ها نصب و سپس راه اندازی گردد که البته بسته به نوع سیستم متعارف (کانونشنال) و یا آدرس پذیر، راه اندازی آن متفاوت خواهد بود. در نصب تجهیزات اعلام حریق بایستی مطابق با جانمایی صورت گرفته در نقشه و اجرا الزاماتی را رعایت نمود که این موارد در دستورالعمل نصب کمپانی سازنده قطعه بیان شده است. تطابق نقشه طراحی شده با سیستم اجرا شده به منظور رعایت استانداردهایی همچون جانمایی دتکتور، ارتفاع نصب شستی‌ها، آژیرها و کنترل پنل مرکزی بایستی در مرحله نصب و راه اندازی یک بار دیگر انجام شود تا نیاز به دوباره کاری و یا اصلاح نباشد. نصب و راه اندازی در دپارتمان اجرای شرکت آسا فایر توسط افراد باتجربه انجام می‌گردد که در نهایت خروجی کار یک سیستم فوق العاده را تکمیل می‌نماید.

نصب و راه اندازی سیستم‌های اطفای حریق

 

| سایر خدمات ایمنی |


طراحی


مشاوره و نظارت


سرویس و نگهداری

موسسه NFPA که مخفف عبارت National Fire Protection Association و به معنی انجمن ملی حفاظت از حریق می‌باشد که فعالیت خود را از سال 1896 میلادی شروع نموده و اکنون بیش از 300 کد و استاندارد منتشر کرده است.

bsi موسسه استانداردهای انگلیس British Standard Institute، که در سال 1901 میلادی تحت نظارت دربار سلطنتی انگلیس راه‌اندازی شد و تاکنون بیش از 30 هزار استاندارد در حوزه‌های مختلف منتشر کرده است. محصولاتی که مطابق این استاندارد تولید شوند گواهی KiteMark دریافت خواهند کرد.

دفتر امور مقررات ملی ساختمان وظیفه تدوین قوانین، آيين‌نامه‌ها، شيوه نامه ها،دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را در کشور برعهده دارد که از جمله آنها می‌توان به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با عنوان حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق اشاره نمود.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران به عنوان مجری قانون وظیفه نظارت بر اجرای صحیح الزمات ایمنی، صدور تاییدیه ایمنی و پیشگیری و حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق را بر عهده دارد.

[ طـراحـی نقشـه‌ سـامـانـه اعـلام حـریـق ]

پـروسـه طراحـی سیسـتم اعـلام حـریـق:
 • بازدید پروژه توسط کارشناس
 • بررسی الزامات و نیاز پروژه
 • انتخاب استاندارد طراحی
 • انتخاب نوع تجهیزات
 • برآورد تجهیزات مورد نیاز
 • طراحی و محاسبات فنی
 • ترسیم و جانمایی سیستم اعلام حریق بر روی پلان معماری
 • تحویل پروژه نقشه طراحی شده سیستم اعلام حریق به همراه اسناد فنی
:: سفـارش طـراحـی نقشـه سـامـانـه اعـلام حـریـق ::

[ طـراحـی نقشـه‌ سـامـانـه اعـلام حـریـق ]

پـروسـه طراحـی سیسـتم اعـلام حـریـق:
 • بازدید پروژه توسط کارشناس
 • بررسی الزامات و نیاز پروژه
 • انتخاب استاندارد طراحی
 • انتخاب نوع تجهیزات
 • برآورد تجهیزات مورد نیاز
 • طراحی و محاسبات فنی
 • ترسیم و جانمایی سیستم اعلام حریق بر روی پلان معماری
 • تحویل پروژه نقشه طراحی شده سیستم اعلام حریق به همراه اسناد فنی
:: سفـارش طـراحـی نقشـه سـامـانـه اعـلام حـریـق ::