آتش (حریق) چیست؟

در این مقاله درباره ماهیت حریق یا همان آتش و اینکه چگونه شکل می‌گیرد و از چه اجزایی تشکیل شده و مثلث و مربع حریق چیست صحبت شده است. که دانستن این مطالب می‌تواند به دانسته های ما برای اطفا حریق و یا ارزیابی ریسک حریق کمک نماید.