کیف کمکهای اولیه رویال

تماس بگیرید

محتویات:

 • بتادین
 • پتوی نجات
 • پانسمان آماده
 • اتل انگشتی
 • تیغ بیستوری
 • ایروی
 • سرجی فیکس سر
 • دستمال سه گوش
 • گاز وازلینه
 • قیچی
 • پنس
 • ماسک
 • گاز استریل
 • باند کسی
 • باند دور بافت
 • پنبه
 • سنجاق قفلی
 • پد چشمی
 • پد الکلی
 • چسب حلقه ای
 • چسب زخم
 • دستکش
 • سوت
 • سرنگگ
 • رسیور