دتکتور شعله (IR3) [SIL2] برند FFE

تماس بگیرید

برند: FFE

حساسیت کلاس 1 به EN 54-10

آتش سوزی ۰.۱ متر مربع را در ۲۵ متری تشخیص می دهد.

پاسخ سریع قابل انتخاب

خود آزمایی نوری

مصرف کم الکتریسیته

دارای رتبه IP65