دتکتور حرارتی متعارف (2 و 3 سیمه) پرلا PHD-2410

تماس بگیرید

• قابلیت سیم بندی غیرقطبی (مثبت و منفی فرقی ندارند)

• روش تشخیصی: مرکب، شامل نرخ افزایش دما + حرارت ثابت.

• LED چشمکزن نشانگر برخط بودن دتکتور.

•  قفل شدن روان وآسان دتکتور به پایه.

• دارای خروجی چراغ بالای درب (Remote LED)