راهنمای انتخاب نوع خاموش کننده مناسب

هدف از این مقاله کمک به انتخاب کپسول آتش نشانی مناسب با توجه به نوع محیط و کاربری می باشد که در دو سطح ساده و حرفه ای به این موضوع می پردازیم. راهنمای خرید خاموش کننده مناسب برای ساختمان مسکونی فرض می‌کنیم شما مدیر ساختمان هستید یا مسئول شده...

آتش (حریق) چیست؟

در این مقاله درباره ماهیت حریق یا همان آتش و اینکه چگونه شکل می‌گیرد و از چه اجزایی تشکیل شده و مثلث و مربع حریق چیست صحبت شده است. که دانستن این مطالب می‌تواند به دانسته های ما برای اطفا حریق و یا ارزیابی ریسک حریق کمک نماید.