سوالات متداول در خصوص ضوابط آتش نشانی

پرسش و پاسخ ضوابط ایمنی سازمان آتش‌نشانی آشکارساز دودی یا smoke detector چیست؟ آشکارساز حریق با قابلیت تشخیص ذرات قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده حاصل از سوختن. حداکثر مساحت تحت پوشش یک منطقه تشخیص (زون) حریق چند متر مربع می‌باشد؟ 2000 مترمربع حداکثر مسافت جستجو در منطقه حریق چقدر...