آشنایی با گاز FM200

تاریخچه FM-200 یک نام تجاری است که توسط کمپانی Dupont آمریکا بر روی گاز HFC-227ea گذاشته شده و فرمول شیمیایی این گاز هپتافلئورپروپان (CF3-CHF-CF3) می باشد. این گاز یکی از اعضای خانواده هالوکربن ها بوده که در سال 1987 به دلیل خطرات زیست محیطی و جانی، استقاده از هالون ها...

راهنمای انتخاب نوع خاموش کننده مناسب

هدف از این مقاله کمک به انتخاب کپسول آتش نشانی مناسب با توجه به نوع محیط و کاربری می باشد که در دو سطح ساده و حرفه ای به این موضوع می پردازیم. راهنمای خرید خاموش کننده مناسب برای ساختمان مسکونی فرض می‌کنیم شما مدیر ساختمان هستید یا مسئول شده...

آتش (حریق) چیست؟

در این مقاله درباره ماهیت حریق یا همان آتش و اینکه چگونه شکل می‌گیرد و از چه اجزایی تشکیل شده و مثلث و مربع حریق چیست صحبت شده است. که دانستن این مطالب می‌تواند به دانسته های ما برای اطفا حریق و یا ارزیابی ریسک حریق کمک نماید.