انواع سنسورهای اعلام حریق

در این مقاله به انواع کلی سنسورهای اعلام حریق و کاربرد آنها در فضاهای ساختمان به صورت مختصر توضیح داده شده است