تماس با ما

انواع دتکتور آتش و نحوه انتخاب آن ها ( بخش اول)

۲۱ آبان ۱۳۹۶ انواع دتکتور آتش و نحوه انتخاب آن ها ( بخش اول)
انواع دتکتور آتش و نحوه انتخاب آن ها ( بخش اول)
Rate this post

انواع مختلفی از دتکتور برای طراحان سیستم تشخیص آتش سوزی موجود می باشد و هر نوع آن برای استفاده مشخصی است و کاربری مخصوص به خود را دارد. نوع آتش تشخیص داده شده ، انتخاب دتکتور را تعیین می کند. در ادامه این مقاله مفصل که به صورت چند بخشی برای مطالعه و آشنا شدن شما با این دتکتور ها تدارک دیده شده است ، به معرفی دتکتور ها پرداخته ایم.
۱- دتکتور های دود نقطه ای : این دتکتور ها از یکی از دو قاعده زیر پیروی می کنند ( شاید هم هر دو قاعده را به کار می گیرد )
قاعده اول دتکتور های دود دارای محفظه یونیزه کننده.
هنگامی که دود وارد محفظه دتکتور یونیزه کننده می شود ، این نوع دتکتور ، دود را با تغییر در جریان هوای جاری بین الکترودها شناسایی می کند. این دتکتوربه طور خاص به ذرات کوچک حاوی دود مانند شعله های آتش ناگهانی حساس می باشد اما ممکن است به ذرات بزرگ تر موجود در دود متراکم با جرم یکسان کمتر حساس باشد، نظیر دود آتش سوزی بدون شعله مانند سوختن فوم پلی اورتان یا PVC.
دتکتور های یونیزه کننده شامل عناصر رادیو اکتیو به مقدار بسیار کم می باشند که در محفظه شناسایی وجود دارد. این موضوع باعث شده است که اکثر تولید کنندگان دتکتور، تولید این دستگاه ها را متوقف کنند. دفع این نوع دتکتور نیازمند روش بسیار دقیقی می باشد که به فرآیندی پر هزینه می انجامد.
قاعده دوم دتکتور های دود اپتیکال
این نوع دتکتور، دود را با استفاده از قاعده شکست نور شناسایی می کند. هنگامی که دود وارد محفظه می شود ، منبع نور LED کوچک داخل دتکتور از مسیر دریافت کننده نور آن منحرف می شود و باعث می شود که دتکتور فعال شود.دتکتور دود اپتیکال به دود متراکم حساس می باشد اما به ذرات کوچک موجود در آتش سوزی هایی که دود بسیار کمی تولید می کنند حساسیت کمتری نشان می دهد.