تماس با ما

شناخت کپسول های آتش نشانی

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ شناخت کپسول های آتش نشانی
شناخت کپسول های آتش نشانی
Rate this post

آشنایی با کپسول های آتش نشانی
شرایط استفاده از کپسول آتش نشانی
– تاریخ شارژبیش از یکسال نباشد.
– درجه، روی رنگ سبز باشد
– ضامن هرنوع کپسول های آتش نشانی بایدپلمپ باشد
– شیر فلکه کپسول آتش نشانی پودر و گاز بالن بغل پلمپ باشد
دلایل شارژ مجدد کپسول آتش نشانی :
– پودر داخل کپسول آتش نشانی سفت می شود و اطفا به خوبی انجام نمی شود
–  درجه باید بر روی رنگ سبزکه نشان دهنده عامل فشاری است قرارگیرد برای همین دلیل هنگام استفاده باید کپسول آتش نشانی پودری را واژگون بعد استفاده کنیم .
– درکپسول آتش نشانی پودری قطرشیلنگ یکنواخت میباشد.

روشهــای اطفـاء حــريق

خفــه كردن اكسيژن همانند قراردادن پتوی خیس يا درپوش برروی ظرف مايع مشتعل .

سـرد كردن ياكاهش حرارت مانند پاشيدن آب بر روي ماده مشتعل .

روش جداسازی و حذف ماده سوختنی مانند بستن شير اصلی در حريق گازها .

روش برهم زدن اختلاط قابل اشتعال قطع واكنش هاي زنجيره اي  مانند استفاده از مواد اطفايي پودري در حريق مايعات

***  انــواع مـواد اطفــايی

آب :
ساده ترين وموثرترين روشی برای اطفا حریق میباشد

كــف یا فـوم  :

نكته مهم در استفاده از كف پخش شدن کامل و درست روي سطح ماده مشتعل مخصوصاَ مايعات قابل اشتعال بدليل سبكي میباشد.

پودرهاي شيميايي :

خفه كردن يكي از راه هاي متداول وساده براي خاموش كردن انواع آتش است وقابل استفاده عموم است
و براي حريق دسته A  كاربرد ندارد .

گـــاز CO2 :

عمللکرد آن هنگام حريق به سه صورت :
خفه کردن آتش با تشكيل يك لايه سنگين مقاوم در مقابل عبور هوا
كاهشاكسيژن هواي اطراف حريق
نهايتاَ سرد کردن آتش

تركيبات هالوژنه ( هالون ) :

مكانيسم اثر هالون ها تا حدودي مشابه CO2  بوده و به دلیل سنگين تر از هوا می توانند به سرعت روی حريق را پوشانده ومانع رسيدن اكسيژن گردند و با پاشش اين مواد برروی حريق اكسيژن رقيق شده هواي اطراف حريق را مهار مینمايد .ولی جهت تاثيرات نا مطلوب آنها برروي لايه ازون و محيط زيست ، استفاده از هالون ها ممنوع شده اشت .