تماس با ما

سنسورهای دتکتور دود

۱۱ آبان ۱۳۹۶ سنسورهای دتکتور دود
سنسورهای دتکتور دود
Rate this post

دتکتور دود معمولا دارای سه نوع سنسور می باشد: سنسور یونیزه شده، سنسور فوتوالکتریک، و سنسور دوگانه. اکنون به تفاوت اصلی بین آن ها می پردازیم.
سنسورهای فوتوالکتریک دتکتور دود
سنسورهای فوتوالکتریک عملکرد بهتری در تشخیص آتش سوزی که دود بسیار زیادی تولید می کند خواهد داشت. این سنسورها برای تشخیص دود از نور استفاده می کنند و پس از تشخیص دود بوق هشدار به صدا در خواهند آورد.
سنسورهای یونیزه شده دتکتور دود
سنسورهای یونیزه شده برای تشخیص آتش سوزی سریع و همراه با شعله طراحی شده است و حتی اگر دود تولید شده توسط آتش سوزی بسیار کم باشد باز هم این سنسورها بدون نقص عمل خواهند کرد. این سنسورها مجهز به دو صفحه فلزی و مقدار بسیار کمی ماده رادیو اکتیو برای یونیزه کردن هوا می باشد.

هنگامی که دود از دستگاه عبور می کند ، عمل یونیزه کردن با اختلال مواجه می شود و هشدار فعال می شود.
سنسورهای دوگانه
سنسورهای دوگانه شامل سنسورهای یونیزه شده و فوفتوالکتریک می باشد. این سنسورها ایمن ترین دتکتور دود را به وجود خواهند آورد زیرا همه جوانب آتش سوزی را ، اعم از تشخیص بو و شعله، را شناسایی می کند.