تماس با ما

زمان استفاده ازكپسول های آتش نشانی

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ زمان استفاده ازكپسول های آتش نشانی
زمان استفاده ازكپسول های آتش نشانی
Rate this post

از كپسول های آتش نشانی تنها درلحظات ابتدایی آتش سوزی های مختصر می توان استفاده کرد.
بهترین انواع مواد کپسول آتش نشانی كفهای خشك شیمیایی یا پودرهایی كه بیشتر از بی كربنات سدیم، بی كربنات پتاسیم یا مونو آمونیوم فسفات ساخته می شوند میباشدزیرا بی كربنات پتاسیم وقتی به دمای ۷۰ درجه سانتی گراد مي رسد تجزیه شده ودی اكسید كربن آزاد می كند که روی آتش را پوشانده و آن را خفه می كند به دلبل  وجود مقدار كمی از مواد خاموش كننده آتش در آن .

از کپسول های آتش نشانی بزرگ (چرخدار) و یا ماشین آتش نشانی و افرادی متخصص در آتش سوزی های بزرگتر استفاده میکنند.كه بدانند هر آتشی باید به وسیله چه چیزی خاموش شود. اما در یك آتش سوزی ناگهانی در منزل یا محیط كاریك كپسول آتش نشانی می تواند نجات دهنده فوق العاده ای برای نجات جان انسان شود.

کپسول آتش نشانی و اجزا تشکیل دهنده آن

كپسول های آتش نشانی، استوانه های فلزی محكم پر شده از آب یا یك نوع ماده خفه كننده با فشار اهرم بالای این استوانه است ماده با فشار زیادی از کپسول آتش نشانی خارج می شود . در این کپسول آتش نشانی یك لوله ، مخزن تحت فشارکپسول آتش نشانی را به قسمت بالای کپسول آتش نشانی متصل و یك شیر فنری نیز ارتباط میان لوله را با دهانه خروجی بسته است. در بالای سیلندر، سیلندر كوچك دیگری وجود دارد كه با گاز فشرده ای مانند دی اكسید كربن پر شده است و یك شیر جلوی انتشار دی اكسید كربن را می گیرد.

که برای استفاده از یک کپسول آتش نشانی باید ضامن کپسول آتش نشانی را كشیده و اهرم آن را فشار داد. این اهرم با فشار یك میله شیر فنری را به پایین فشارمی دهد و مسیر خروجی را باز كند. گاز فشرده شده بر اثر فشار كم محیط آزاد میگردد . این عمل باعث خروج مواد با نیروی قابل ملاحظه ای از مخزن به دهانه خروجی موجود در کپسول آتش نشانی می شود.

روش درست استفاده كردن از كپسول آتش نشانی این است كه آن را مستقیماً روی تمام سوخت بریزداگر فقط شعله ها را هدفگیری كنید ، نتیجه قابل قبولی حاصل نمیشود.
با کپسول آتش نشانی پودر و گاز می توان با گروه بزرگی از آتش سوزی ها همانند پودر شیمیایی معمولی مقابله کرد و برای مبارزه با آتش سوزی نوع بی و سی مایعات و گاز های قابل اشتعال به کار میرود.