راهنمای انتخاب نوع خاموش کننده مناسب

هدف از این مقاله کمک به انتخاب کپسول آتش نشانی مناسب با توجه به نوع محیط و کاربری می باشد که در دو سطح ساده و حرفه ای به این موضوع می پردازیم.

راهنمای خرید خاموش کننده مناسب برای ساختمان مسکونی

فرض می‌کنیم شما مدیر ساختمان هستید یا مسئول شده اید که برای یک ساختمان شش طبقه مسکونی که دو طبقه پارکینگ دارد کپسول آتش‌نشانی خریداری و یا برآورد کنید که چه تعداد خاموش کننده مورد نیاز است، برای اینکار به طور خلاصه میرویم سر اصل مطلب:

برای هر طبقه مسکونی یک عدد خاموش کننده 6 کیلویی پودری کافی است و برای هر طبقه پارکینگ 4 عدد خاموش کننده 6 کیلویی مناسب می باشد و برای تابلو برق آسانسور یک خاموش کننده 6 کیلوگرمی CO2 و برای تابلو کنتر برق هم یک خاموش کننده 6 کیلویی CO2 مورد نیاز می‌باشد.

بنابراین این ساختمان 6 طبقه نیاز به 10 عدد خاموش کننده 6 کیلوگرمی پودر و گاز و 2 عدد خاموش کننده 6 کیلوگرمی CO2 مورد نیاز است.

نکته : اگر ساختمان دارای موتورخانه باشد، یک خاموش کننده پودر و گاز 50 یا 25 کیلویی چرخدار (بسته به بزرگی موتورخانه و تعداد مشعل) مورد نیاز است و برای هر تابلو برق اضافی یک خاموش کننده CO2 با وزن 6 کیلوگرم باید درنظر بگیریم.

حال اگر می‌خواهید به طور خیلی دقیق و علمی بدانید که این تعداد و وزن و نوع خاموش کننده از کجا آمده است، ابتدا باید با کلاس‌های حریق آشنا شوید که در این مقاله، مفصل به آن پرداخته شده است.