سیستم اطفای حریق گازی FM200 بر پایه گاز FM200 می‌باشد.